Ultrazvukové vyšetření je jednou z nejvýznamnějších zobrazovacích metod, které jsou hojně využívány v lékařské diagnostice.

Tato neinvazivní metoda pacienta nijak nezatěžuje, současně však poskytuje spolehlivé zobrazení tkání a orgánů ve vyšetřované oblasti lidského těla. 

Vyšetření pomocí ultrazvuku se používá nejen k diagnostice a vyšetření těhotenství, ale též se stalo rutinní součástí gynekologického vyšetření obecně. Slouží jako preventivní vyšetření, které pomůže posoudit zdravotní stav a odhalit patologii dříve, než se projeví. Je také samozřejmým standardem v případě potíží, se kterými pacientka přichází.

Jak funguje ultrazvuk

Ultrazvuk využívá ultrazvukové vlnění o frekvenci 20 kHz – 10 GHz. Tato frekvence je vyšší, nežli slyšitelný zvuk. Pro základní zorientování v ultrazvukovém obrazu potřebujete znát význam jednotlivých odstínů barev. Tedy barva bílá vyjadřuje nejsilnější odraz (například kost), barva černá odraz slabší (například tekutiny).

Ultrazvuk a těhotenství

Díky své šetrnosti k lidskému organizmu se ultrazvuk stal oblíbenou metodou pro hodnocení průběhu gravidity. Budoucí maminky se nemusí vůbec obávat, ultrazvuk je pro vás i pro váš plod naprosto bezpečný a bezbolestný

Proč je ultrazvuk vhodný k diagnostice těhotenství?

Během těhotenství se plod v děloze nachází v tekutém prostředí (plodová voda), kterou na ultrazvuku vidíme černě. Díky tomu vzniká nejlepší kontrast a plod lze dobře zobrazit. Výsledný ultrazvukový obraz však závisí na mnoha faktorech (typ přístroje, akustické podmínky, poloha plodu a další).

Jak ultrazvukové vyšetření probíhá?

Ultrazvukové vyšetření je nejčastěji prováděno vaginální sondou nebo abdominální sondou přes břišní stěnu.

Ultrazvuková diagnostika v těhotenství

Během těhotenství podstoupí budoucí maminka několik ultrazvukových vyšetření, která hodnotí a monitorují vývoj plodu. Základem jsou 3 ultrazvuková vyšetření, je však možné provést další ultrazvukové vyšetření na vlastní žádost nebo v případě komplikací.

Začátek těhotenství

Na začátku těhotenství se provádí první ultrazvukové vyšetření k potvrzení gravidity. Toto vyšetření také určí stáří plodu, vitalitu gravidity a četnost. 

Ve 12. –14. týdnu těhotenstvíse však provádí již přesnější screeningové vyšetření, kde lékař lokalizuje založení placenty a rozpozná nejhrubší patologii v morfologii plodu. Toto vyšetření zahrnuje též měření záhlaví plodu, odběr hormonů z mateřské krve a měření tlaku těhotné ženy. Díky tomu je možné vytipovat zvýšené riziko chromozomálních vad plodu, zpomalení růstu plodu nebo preeklampsie a předčasného porodu. 

 • U žen s vyšším rizikem chromozomálního postižení dále nabízíme invazivní vyšetření CVS – odběr choriových klků (nepatrného vzorku placenty přes stěnu břišní) a jejich podrobné vyšetření
 • Pozitivní screeening však neznamená, že žena nosí postižený plod. Jedná se pouze o vyhledávací metodu, která vypočte pravděpodobnost výskytu této vady
 • V případě vyššího rizika předčasného porodu nabízíme cerkláž – steh hrdla děložního či užívání progesteronu. U rizika nitroděložní růstové restrikce nebo preeklampsie pak doporučujeme užívat Aspirin

Ultrazvukové vyšetření v 12. - 14. týdnu těhotenství pojišťovna nehradí, protože není povinné. Avšak, vzhledem k vysoké pravděpodobnosti záchytu některých vrozených vad toto vyšetření vysoce doporučujeme. Většina pojišťoven jej však zahrnuje do bonifikace pro těhotné, pacientka si jeho proplacení musí na pojišťovně zařídit sama.

Druhé screeningové vyšetření (19. – 23. týden těhotenství)

Druhé ultrazvukové vyšetření je prováděno v 19. – 23. týdnu těhotenství a je hrazeno zdravotní pojišťovnou. Toto vyšetření posoudí správný vývoj orgánů plodu a zjistí nezávažnější morfologické vady plodu. Také diagnostikuje množství plodové vody a placentu. 

 • Ultrazvukové vyšetření nemusí vždy zachytit vývojové vady plodu. Některé se projeví až později v těhotenství či po porodu
 • Také nepostačuje k vyšetření a potvrzení chromozomálních odchylek
 • Odhalí však abnormality plodu, které jsou s těmito onemocnění častěji spojovány

Pokud dojde k odchýlení v krevním biochemickém obrazu nebo v ultrazvukovém vyšetření, můžeme dále nabídnout vyšetřovací metodu AMC (odběr plodové vody) nebo NIPT (vyšetření buněk plodu v krvi matky). Těmito způsoby lze chromozomální výbavu plodu podrobně vyšetřit. Dále lze provést podrobnější zobrazovací vyšetření, které výslednou diagnózu upřesní. 

V případě nálezu závažné patologie u plodu mohou rodiče do 24. týdne těhotenství požádat, po konzultaci s genetikem a dalšími odborníky, o ukončení gravidity vyvolaným potratem. Též je možné využít porady s odborníky ohledně dalších možných korekcí vad a jejich prognóz po porodu. 

Třetí screeningové vyšetření (30. týden těhotenství)

Ve třicátém týdnu těhotenství se provádí třetí ultrazvukové vyšetření, které je zaměřeno na polohu, růst a proporcionalitu plodu. Dále se pomocí něj posoudí množství plodové vody, uložení placenty a odhalí se některé morfologické odchylky, projevující se v pozdějším stadiu těhotenství. 

Mimo tato hlavní ultrazvuková vyšetření se dále provádí doplňkový screening, který většinou slouží ke kontrole při vzniklých těhotenských komplikacích (těhotenská cukrovka, preeklampsie, Rh imunizace, nitroděložní růstová restrikce).

Informace k ultrazvukovému vyšetření 

Vždy se snažíme vyjít vstříc přáním našich klientek i jejich partnerů. Po celou dobu vyšetření je samozřejmostí možnost přítomnosti partnera. Ve druhém trimestru těhotenství lze sjednat osobní návštěvu v naší ordinaci. 

 • Ultrazvukové vyšetření provádíme v ambulanci v běžných oridnačních hodinách – je nutné se předem objednat
 • Vyšetření trvá přibližně 30 minut
 • Na vyšetření v prvním trimestruje vhodný plný močový měchýř, naopak v 20. – 30. týdnu spíše vyprázdněný
 • Prvotrimestrální kombinovaný test není hrazen z veřejného zdravotního pojištění
 • Ultrazvuk ve 20. a 30. týdnu je hrazen pojišťovnou
 • Z pojišťovnou nehrazených UZ vyšetření doporučujeme ultrazvuk kolem 36. týdne k vyloučení pozdní formy růstové restrikce
 • Ultrazvuk 3D a 4D u nás neprovádíme
 • Není možné si pořizovat vlastní audiovizuální záznam z vyšetření

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.
Chcete-li se objednat na ultrazvukové vyšetření, zavolejte nám na +420 469 638 923.

Objednat se

S jakými pojišťovnami spolupracujeme

a jaké platební karty přijímáme

Partneři