Provádíme léčbu inkontinence – s empatií a profesionálně

Inkontinence je nepříjemný stav, kdy dochází k nechtěnému samovolnému úniku moči. Představuje nejen medicínský, ale hlavně sociální problém. Má negativní vliv na psychiku, sociální, rodinný i sexuální život pacienta. Inkontinence je častější u žen, ale vyskytuje se i u mužů. Trápí až 40 % žen a 20 % mužů vyššího věku.

Rozlišujeme a léčíme několik typů inkontinence. Patří mezi ně inkontinence stresová, urgentní, smíšená, reflexní i paradoxní. Všechny tyto druhy inkontinence mají jedno společné – nechtěný únik moči, který výrazně komplikuje pacientovi život. Naštěstí včasná a kvalitní léčba inkontinence má v České republice dobré výsledky.

Provádíme diagnostiku a léčbu inkontinence. Ke každému pacientovi přistupujeme individuálně a diskrétně. Svěřte se se svým problémem našim lékařům.

Diagnostika inkontinence

Pro správnou diagnostiku inkontinence je nejprve nutné absolvovat pohovor s lékařem, na základě kterého lékař rozhodne další postup. Součástí diagnostiky inkontinence může být gynekologické vyšetření, urodynamické vyšetření nebo ultrazvuková diagnostika.

Urodynamické vyšetření

Pomocí urodynamického vyšetření zhodnotíme funkci dolních močových cest. Vlastní vyšetření je zahájeno provedením uroflowmetrie. Jedná se o močení do improvizovaného WC a vyhodnocení vzniklé křivky, která je zobrazována na počítači. 

Dalším krokem je vyšetření pomocí plnicí a mikční cystometrie. Zde lékař zavede do močového měchýře a konečníku speciální tenkou cévku s mikročipem, pomocí které sleduje parametry během plnění močového měchýře sterilní tekutinou.

Mezi další vyšetření patří profilometrie, která je prováděna vytahováním speciální tenké cévky z močového měchýře a následným měřením tlakových poměrů močové trubice.

Cílem těchto vyšetření je zhodnocení všech měřitelných funkcí močového měchýře a močové trubice, a následná diagnostika pravé příčiny potíží. Na základě této diagnostiky mohou naši lékaři navrhnout tu nejvhodnější léčbu. 

Jak probíhá léčba inkontinence

Způsob léčby inkontinence určuje lékař na základě typu tohoto onemocnění. Nejprve provádíme konzervativní metody léčby, v krajním případě přistupujeme k operační léčbě. 

Konzervativní léčba inkontinence

Konzervativní léčba zahrnuje především úpravu životního stylu, který má významný vliv na vaše onemocnění a často je z velké části jeho původcem. 

Konzervativní léčba zahrnuje

  • Snížení tělesné hmotnosti
  • Úprava pitného režimu
  • Omezení kouření či úplná abstinence
  • Posílení svalů pánevního dna včetně biofeedbeacku
  • Elektrosimulaci, pesaroterapii a farmakoterapii

Urgentní inkontinence vyžaduje přísnější konzervativní léčbu. Je nutné omezit také dráždivá jídla a kofein, intenzivně posilovat svaly pánevního dna (mikční drill) a podstupovat farmakoterapii (zaměřena na anticholinergika a lokální estrogeny). Tato léčba se však setkává s úspěchem a problém, který se zdál být neřešitelný, je často téměř zažehnán.

Operační (chirurgická) léčba inkontinence

Dojde-li k chirurgické léčbě, lékaři vám aplikují tahu prosté vaginální pásky (TVT, TVT-0). Jedná se o mini invazivní chirurgický výkon, jehož principem je vložení pásky pod močovou trubici a její postupný vrůst do tkáně. 

V urgentním případěse do chirurgické léčby zahrnuje aplikace botulotoxinu do svaloviny stěny močového měchýře či je prováděno zvětšení kapacity močového měchýře (v těžkých případech).

Vyšetření související s inkontinencí hradí všechny smluvní zdravotní pojišťovny. 

Trápí vás inkontinence? Objednejte sek nám na vyšetření. Pomůžeme vám váš problém diskrétně a odborně vyřešit.

Objednat se

S jakými pojišťovnami spolupracujeme

a jaké platební karty přijímáme

Partneři