Vzdělání

  • 1994 – 2001 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
  • 2005 složil atestaci 1. stupně
  • 2008 získal specializovanou způsobilost a licenci České lékařské komory k vykonávání privátní gynekologicko- porodnické praxe
  • 2009 je certifikován Nadací fetální medicíny v Londýně k provádění prvotrimestrálního kombinovaného screeningu
  • 2010 absolvoval stáž fetální echokardiografie v Dětském kardiocentru v Motole
  • Od roku 2013 je nositelem kódu pro Superkonziliární ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče

Praxe

  • 2002 – 2015 zaměstnán na gynekologicko-porodnické klinice v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem (vedoucí lékař Poradny pro rizikové a patologické těhotenství Ústeckého kraje)
  • Je členem České lékařské komory a České gynekologicko-porodnické společnosti 
  • Úzce spolupracuje s klinikami Sanus a Gennet fetálního srdce, Gennet, Profema MUDr. Frisová, Gynekologicko-porodnická klinika u Apolináře, v Motole a ÚPMD
  • 2018 – dosud GYNAMB Chrudim s.r.o., lékař

Ordinační hodiny lékaře

Úterý 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Středa 7:30 – 12:00
(pouze pro těhotné)
 
Čtvrtek 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00

MUDr. Karel Helcl ve čtvrtek 8.2.2024 neordinuje.
V ordinaci bude přítomna MUDr. Lenka Rosůlková.

11.3.-15.3.2024 - dovolená

Objednácí doba je 3–4 týdny, při akutních problémech nás kontaktujte.

S jakými pojišťovnami spolupracujeme

a jaké platební karty přijímáme

Partneři