Vzdělání

  • 1994 – 2001 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
  • 2005 složil atestaci 1. stupně
  • 2008 získal specializovanou způsobilost a licenci České lékařské komory k vykonávání privátní gynekologicko- porodnické praxe
  • 2009 je certifikován Nadací fetální medicíny v Londýně k provádění prvotrimestrálního kombinovaného screeningu
  • 2010 absolvoval stáž fetální echokardiografie v Dětském kardiocentru v Motole
  • Od roku 2013 je nositelem kódu pro Superkonziliární ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče

Praxe

  • 2002 – 2015 zaměstnán na gynekologicko-porodnické klinice v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem (vedoucí lékař Poradny pro rizikové a patologické těhotenství Ústeckého kraje)
  • Je členem České lékařské komory a České gynekologicko-porodnické společnosti 
  • Úzce spolupracuje s klinikami Sanus a Gennet fetálního srdce, Gennet, Profema MUDr. Frisová, Gynekologicko-porodnická klinika u Apolináře, v Motole a ÚPMD
  • 2018 – dosud GYNAMB Chrudim s.r.o., lékař

Ordinační hodiny lékaře

Úterý 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Středa 7:30 – 12:00
(pouze pro těhotné)
 
Čtvrtek 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00

Celý týden od 2.1. do 6.1. bohužel z důvodu nemoci rušíme ordinační hodiny pana MUDr. Karla Helcela.
Prosíme Vás, kontaktujte naši ordinaci, abyste si sjednali nový termín.

Děkujeme za pochopení
tým GYNAMB CHRUDIM

Objednácí doba je 3–4 týdny, při akutních problémech nás kontaktujte.

S jakými pojišťovnami spolupracujeme

a jaké platební karty přijímáme

Partneři