Kdo Vás léčí a pečuje o Vás

 

MUDr. Jana Filipová

 VZDĚLÁNÍ:

 • 1988–1994 I. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
 • obor – všeobecné lékařství
 • 1997 – atestace I. stupně v oboru gynekologie a porodnictví
 • 2009 – specializovaná způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví
 • od 2006 člen České menopauzální a andropauzální společnosti ČLS JEP
 • absolvent specializovaného kursu v urodynamice Mezinárodní společnosti pro inkontinenci


PRAXE:

 • od 1994 – I. gynekologicko-porodnická klinika Všeobecné fakultní nemocnice Univerzity Karlovy Praha
 • od 2005 – dosud Porodnicko-gynekologická klinika, Pardubická krajská nemocnice, a.s.
 • od 2008 – dosud GYNAMB Chrudim s.r.o.
    

prim. MUDr. František Liška

VZDĚLÁNÍ

 • 1967–1973 Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Hradec Králové
 • 1978 atestace I. stupně v oboru gynekologie a porodnictví
 • 1984 atestace II. stupně v oboru gynekologie a porodnictví

PŘEHLED PRAXE

 • 1976–1985 sekundární lékař, zástupce primáře gynekologicko-porodnického oddělení, Nemocnice Cheb, s.r.o.
 • 1986–2001 ordinář pro rizikové těhotenství gynekologicko-porodnické oddělení, Pardubická krajská nemocnice, a.s.
 • od 2001 – do 2010  primář gynekologicko-porodnického oddělení, Nemocnice Chrudim, a.s.
 • od 2010 gynekologicko porodnické oddělení krajské nemocnice Kolín
 • od 1994 – dosud člen čestné rady České lékařské komory

 

Bc.Vlasta Antošová

VZDĚLÁNÍ

 • 1992–1996 SZŠ Chrudim, obor všeobecná sestra
 • 2006 – osvědčení k výkonu zdravotnického povolání
 • bez odborného dohledu (registrovaná)
 • 2009 – certifikát Laktační poradce
 • 2010 – absolvent specializovaného kurzu v urodynamice
 • 2011-2013 bakalářské studium obor ošetřovatelství, VOŠ Pardubice

PRAXE

 • 1996 – Nemocnice Chrudim, a.s., Metabolická jednotka
 • 2004 – soukromá zubní ordinace, sestra
 • od 2008 – dosud GYNAMB Chrudim, sestra